BORANG PENDAFTARAN
            Penerima Anugerah  SM/SSM Semenanjung Malaysia - SELATAN

            Tarikh :  14/04/2018              Masa :  10:00 AM
            Tempat :  JB Convention & Exhibition Centre
            Tarikh Pendaftaran :  05/03/2018 - 04/04/2018


Kod Pengedar:

Nama :

No. Kad Pengenalan :  *

Iktiraf Pangkat :
No. Telefon (H/P) : _

No. Telefon (H) : _

E-mel :

Kehadiran :

No. Tiket :

Tarikh tutup pendaftaran ialah pada 04/04/2018. Pendaftaran lewat tidak akan dilayan dan anda dianggap melepaskan peluang ini.

Selari dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) yang melindungi keselamatan dan privasi seseorang iaitu Data Peribadi hanya digunakan untuk tujuan urusniaga komersil serta mesti diproses dengan penuh integriti dan tidak disalahgunakan. SHOM yang mendapat kebenaran anda untuk memproses Data Peribadi anda adalah mematuhi Akta ini. Data Peribadi anda akan diproses untuk urusan berkaitan dengan pengendalian Majlis Penyampaian Anugerah dan atau urusan lain yang dianggap perlu dan berkaitan.

Dengan mengisi dan menghantar borang pendaftaran ini, saya memberikan kebenaran kepada Sahajidah Hai-O Marketing (SHOM) untuk menggunakan dan memproses Data Peribadi saya untuk urusan pendaftaran Majlis Penyampaian Anugerah dan atau tujuan lain yang dianggap berkaitan dan sesuai oleh SHOM.

Maklumat Lanjut