BORANG PENDAFTARAN
            Penerima Anugerah  MAJLIS PENGANUGERAHAN SM/SSM

            Tarikh :  23/02/2019              Masa :  09:00 AM
            Tempat :  Berjaya Convention Centre J.B
            Tarikh Pendaftaran :  26/12/2018 - 14/02/2019


Kod Pengedar:

Nama :

No. Kad Pengenalan :  *

Iktiraf Pangkat :
No. Telefon (H/P) : _

No. Telefon (H) : _

E-mel :

Kehadiran :

No. Tiket :

Tarikh tutup pendaftaran ialah pada 14/02/2019. Pendaftaran lewat tidak akan dilayan dan anda dianggap melepaskan peluang ini. NOTA PENTING: Semua penerima anugerah diwajibkan memdapatkan tiket masuk terlebih dahulu. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, sila hubungi di talian 03-3348 8588 samb. 334.

Selari dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) yang melindungi keselamatan dan privasi seseorang iaitu Data Peribadi hanya digunakan untuk tujuan urusniaga komersil serta mesti diproses dengan penuh integriti dan tidak disalahgunakan. SHOM yang mendapat kebenaran anda untuk memproses Data Peribadi anda adalah mematuhi Akta ini. Data Peribadi anda akan diproses untuk urusan berkaitan dengan pengendalian Majlis Penyampaian Anugerah dan atau urusan lain yang dianggap perlu dan berkaitan.

Dengan mengisi dan menghantar borang pendaftaran ini, saya memberikan kebenaran kepada Sahajidah Hai-O Marketing (SHOM) untuk menggunakan dan memproses Data Peribadi saya untuk urusan pendaftaran Majlis Penyampaian Anugerah dan atau tujuan lain yang dianggap berkaitan dan sesuai oleh SHOM.

Maklumat Lanjut